Ny bevilling: flere børn og unge skal engageres i kulturen

Foto: Redaktionen.
Profilbillede
Anna Ludmilla Strømbæk Henriksen

Det skal de med hjælp fra en stor bevilling, som både går til Silkeborg, Skanderborg, Hedensted og Odder Kommune. 

Det er en bevilling, der skal bruges til et modelforsøg. Forsøget skal være med til at engagere de 13-18-årige i et nyt kulturklubkoncept.

Det nye kulturprojekt hedder ‘Grib kreativiteten - de unge skaber engagement’, og det er dette projekt, der har modtaget en bevilling på hele 1.050.000 kroner fra Kulturministeriets Grib Engagementet-pulje. 

Det er i fællesskab, at både Den Kreative Skole i Silkeborg, Kulturskolen i Skanderborg, Kulturskolen Hedensted og ikke mindst Odder Musikskole har ansøgt om bevillingen.

Hertil er ungdomsskolerne i de fire kommuner samt VIA University College og Institut for X med som samarbejdspartnere i projektet. 

Hvad går projektet ud på?

Selve projektet kommer til at vare fra den 1. august til den 31. december 2021. Formålet med projektet er at engagere flere unge i alderen 13-18 år i de kulturelle aktiviteter, der udbydes i de forskellige kommuner. 

Tanken er, at de unge skal involveres som medskabere i selve udformningen af mulige kulturaktiviteter.

I den forbindelse er det første led i opstarten af modelforsøget at afholde fokusgruppeinterviews, hvor målgruppen i hver af de fire kommuner skal være deltagere. I denne del af projektet vil ungdomsskolerne indgå som samarbejdspartnere. 

Næste del af modelforsøget vil være workshops for de medvirkende undervisere. Fokus vil her være på at uddanne de medvirkende undervisere i aktivt at tage udgangspunkt i de unges engagement, interesser og ønsker i selve undervisningen. 

VIA University College, der også er en samarbejdspartner i projektet, er vigtig at have med, da VIA har stor generel viden om undervisnings- og læringsstile.

Derudover har skolen også kompetencer inden for facilitering af uddannelsesfora, hvorfor de blandt andet vil være med til at tilrettelægge det indledende uddannelsesforløb af de medvirkende undervisere. 

Til sidst er Institut for X med, fordi de er i besiddelse af en stor erfaring med at udvikle ung til ung-tilbud. Her kan de tage deres praktiske erfaring med, samt deres viden om samskabende processer og ungeinddragelse. 

Hvis du ønsker at læse mere om projektet eller den pulje, som bevillingen kommer fra, kan du klikke dig ind på Odder Kommunes hjemmeside her.

Kilde: Redaktionen