Nyheder fra Odder

14 °
Let regn

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Odder og omegn

Job tilbydes:
Pædagog til Krible Krable Huset
Krible Krable huset søger en pædagoger på 30 timer til børnehaven Krible Krable Huset er en kommunal daginstitution normeret til 86 børn i alderen 3-6 år og 20 børn i alderen 0-3 år. Derud over har vi en afdeling i skoven på 20 børn 3-6 år. Vi er fysisk placeret sammen med Skovbakkeskolen i sydelige ende af Odder by. Krible Krable huset er optaget af 0-6 års pædagogik og ønsker at skabe rammer for et hverdagsliv, præget af leg, fællesskaber og det gode børneLIV. Vi har forældrebetalt kostordning, som vi prioriterer højt som daglig pædagogisk aktivitet. Vi har stor fokus på natur og udeliv, og har friluftsrådets grønne flag, som tegn på at vi arbejder målrettet med natur, miljø og udeliv. Vi benytter SMTTE-model og kompetencehjul som redskaber i vores pædagogiske arbejde, og arbejder relations- og ressourceorienteret med udgangspunkt i ICDP. Vi kan tilbyde. En velfungerende, aktiv og nysgerrige børnegruppe. En fleksibel personalegruppe der har det godt med hinanden, er kompetent, og meget gerne udfordrer sig selv ved at gå nye veje. En engageret og meget deltagende forældregruppe. Gode fysiske indendørs rammer. Fantastisk legeplads er rummer mange muligheder. En institution med en uformel tone, hvor trivsel og det psykiske arbejdsmiljø prioriteres meget højt. Vi søger 1 pædagog der. Er faglig velfunderet, og kan arbejde anerkendende ud fra principperne bag ICDP Er nysgerrig, og gerne vil udfordrer sig selv med kendte og nye tiltag. Kan fordybe sig i aktiviteter med børn og bevarer overblikket i kaotiske situationer. Har lyst og kompetencer til at indgå i et stærkt fagligt fællesskab med fokus på leg og læring i hverdagsrutiner. Er fleksibel både i sin måde at arbejde med børnene på og i forhold til institutionens struktur (arbejdsopgaver, gruppesammensætning, mødetider mm.) Vil arbejde konstruktivt på at bevare det gode psykiske arbejdsmiljø gennem åbenhed omkring sig selv og interesse for kollegaerne. Har lyst til at prioritere natur og udeliv højt, også selvom det regner, og er lidt koldt. Kan se ideen, og har lysten til at inddrage børnene i arbejdet med den daglige kostordning. Hvis ovenstående har fanget din interesse, er du velkommen til at besøge børnehaven i uge 32 og 33. Kontakt institutionsleder Henriette S. Carlsen for at aftale tid på tlf. 52 37 34 58. Yderligere oplysninger kan ses på institutionens hjemmeside: https://kriblekrablehuset.aula.dk/ Ansøgningsfristen er onsdag d. 15/08 kl. 24.00
Krible Krablehuset
Indrykket 6. juli på JobNet
Job tilbydes:
Kvindelige handicaphjælpere søges til vågne nattevagter – Hou
OMRÅDE:  8300 Hou LIDT OM MIG:Jeg er en ung kvinde på 24 år med muskelsvind. Fra 2. august til og med 21. december skal jeg på Egmont højskolen ved Hou. I den forbindelse mangler jeg et par gode og stabile vågne nattevagter. JOBBESKRIVELSE:Jeg er en ung kvinde på 24 år med muskelsvind. Fra 2. august til og med 21. december skal jeg på Egmont højskolen ved Hou. I den forbindelse mangler jeg et par gode og stabile vågne nattevagter. Jeg er selv el-kørestolsbruger og har behov for hjælp til nærmest alt. Om natten vil arbejdsopgaverne typisk være at vende mig, at hjælpe ved forflytninger som foregår med lift og sejl og hjælpe ved af- og påklædning. Ligeså vel vil der også forekomme personlig pleje. Jeg kalder, når jeg har brug for din hjælp. På den måde vil du have tid til at sidde og lave det, du ønsker. Det kan være alt fra at strikke, bingewatche serie eller studere. Summa summarum er, at du vil få en vigtig rolle, for din hjælp om natten bidrager til at jeg kan have en velfungerende dagligdag og udleve højskolelivet. Vagterne vil som udgangspunkt være fast torsdag nat og søndag nat samt ca. hver anden weekend i gennemsnit. Jeg søger to hjælpere til at dele disse vagter mellem sig, så man har én fast nattevagt om ugen. Jeg har brug for, at man prøver at være fleksibel, så man kan være behjælpelig ved sygdom og/eller ændring i vagtplan, hvilket jeg vil varsle i så god tid, det overhovedet er muligt. Derfor kan man også forvente, at der vil være ekstra vagter ind imellem.Mødetiden er ca. 21.15 – 07.45. Det vil være en stor fordel at kunne transportere sig via bil, da bussens køreplan ikke harmonerer særlig godt med mødetiden. Dog skal dette ikke være til hinder for at søge stillingen, da man ved rette match vil forsøge at finde en løsning.Der vil være et hjælperværelse til rådighed, hvor man har mulighed for at ligge sig ind og sove efter endt vagt. Allerede nu kan jeg melde ud, at der fra d. 8. december – d. 21. december vil være ekstra nattevagter, som jeg håber, man kan være behjælpelig med at dække. Inden man starter, vil der være sidemandsoplæring. Det vil finde sted i Nyborg (men med placering 500 meter fra stationen). Tidspunkt for oplæring aftales nærmere ved en eventuel samtale. Så hvis du har lyst til og mulighed for at være en stor hjælp i min hverdag og samtidig selv opleve lidt af højskolestemningen, skal du ikke tøve med at smide en ansøgning af sted i min retning Du bliver som handicaphjælper en del af et godt, fleksibelt og nødvendigt team af handicaphjælpere, der i fællesskab dækker alle vagter året rundt. Jobbet foregår i borgerens eget hjem, til fritidsaktiviteter, sociale arrangementer og de udflugter borgeren skulle have lyst til at deltage i. KVALIFIKATIONER: Kørekort B Fleksibel Praktisk Mødestabil Kunne holde sig vågen om natten PRAKTISKE INFORMATIONER: Startdato: 02.08.2022 Deltid: ca. 10,5 timer pr uge Sidste frist for ansøgning: 17.07.2022 Afholdelse af samtaler: Løbende virtuelt Vi forbeholder os retten til at fjerne jobopslag før sidste frist, såfremt den rette kandidat er fundet Hvis ikke du har hørt noget inden sidste frist, må du gå ud fra at stillingen er besat til anden side Der vil blive indhentet børne- og straffeattest ved ansættelsen LØN:Hos pågældende borger aflønnes du med en grundløn på 134,70 kr. eller 137,00 kr. ved minimum tre års anciennitet.* Desuden gives der tidstillæg aften, nat og weekender. Kig her for yderligere information.*Fra 01.01.2009 KONTAKT:Har du lyst til at søge den ledige stilling, skal du sende en skriftlig ansøgning direkte til borgeren på mail: 200457@handicapformidlingen.dk – gerne med et billede af dig selv.Spørgsmål vedrørende stillingen skal rettes til konsulent Gitte Jensen på mail: gitte@handicapformidlingen.dk eller på telefon: 71997376 på hverdage mellem kl. 09:00 og 15:00.Ved eventuel henvendelse, oplys da medlemsnummer: 200457HANDICAPFORMIDLINGEN:Handicapformidlingen administrerer hjælperordninger for mennesker med handicap i Danmark. Handicapformidlingen er Danmarks bedste BPA-leverandør – og specialist på området.Læs mere på vores hjemmeside: www.handicapformidlingen.dkEr du interesseret i at blive ansat i Handicapformidlingen, kan du finde vores ledige jobs her.
HANDICAPFORMIDLINGEN ApS
Indrykket 27. juni på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk

Odder

Byen Odder, er en stationsby med 12.237 indbyggere, som bor i postnummeret 8300. Byen ligger i Region Midtjylland, og er administrativt centrum for Odder Kommune, som også tæller Hundslund, Boulstrup, Hou, Saksild og Norsminde. Halvdelen af indbyggerne i Odder Kommune, bor i Odder. Odder ligger også tæt på Aarhus, hvorfra der er letbaneforbindelse, Skanderborg og Horsens. Disse tre større byer ligger alle indenfor en 25 kilometers radius. 


Odders historie

Det første skøde fra Odder stammer fra 1363, og er den første dokumentation på Odders eksistens. Dengang blev det omtalt som Oddræth. 


I 1682 bestod Odder landsby af 21 gårde og seks huse, og industrien bestod af landbrug, og kulturen var en bondekultur. I 1741 blev den første skole oprettet, efter anmodning fra godsejeren af Rodsteenseje, hvorefter bøndernes børn fik muligheden for at komme i skole. Jens Jensen Aadder var skoleholder på Odder skole, der var et bindingsværkshus af seks fag, og lå ved kirken. Dette brændte dog ned i 1850. 


Da industrialiseringen begyndte, fik det fiskehandelen ved Odder til at blomstre. Landbrugsvarer, som korn fra de omkringliggende byer og landbrug, skulle pakkes og udskibes ved Odder, samtidig med at bønderne omkring Odder blev mere og mere velhavende, og begyndte at efterspørge varer til import via havnen. Således blev byen mere og mere velhavende. I starten af industrialiseringen var transport over land en bøvlet og tidskrævende affære, så havnebyer som Odder havde pludselig en god fordel, og pakhuse, toldsteder og markeder begyndte at springe frem, til stor glæde for byens voksende befolkning. 


Byen blev i 1884 kædet sammen med Aarhus med en jernbaneforbindelse, den såkaldte Odderbane, eller i folkemunde, Odder-grisen, grundet farverne på togene. Den gamle, orange Odder-gris er dog erstattet med Letbanen den dag i dag. 


Inden længe gav industrialiseringen bedre forhold for det almene borgerskab, og middelklassen voksede for hvert år der gik, og begyndte at få rekreationel interesse i kysterne og de smukke strande omkring Odder. Folk tog til Odder og omegn fra de større byer i oplandet, for at holde weekender og ferier, og nyde den landlige idyl. Strandvillaer, badehoteller, campingpladser med videre begyndte at pible frem langs med kysten ved Odder. Den lette togforbindelse til storbyen Aarhus havde i høj grad indflydelse på Odder som fritidsdestination for storbyboere, som havde opdaget glæden i at sole sig ved stranden, omgivet af natur. 


Odder i dag

Den dag i dag, er Odder praktisk talt vokset sammen med Aarhus, og denne udvikling kan man forvente fortsætter, efter Letbanen er blevet knyttet på den gamle Odderbane. Odder er en populær familieby, grundet dens tætte beliggenhed til de større byer som Aarhus, Horsens og Skanderborg, samtidig med at den har en landlig følelse. Derfor bor der en stor mængde pendlere i byen, som hver dag pendler til de større byer for at arbejde.


Odders centrale centrum er velbevaret fra gammel tid, og flere bygninger fra gammel tid står stadig. Byen er stadig i udvikling, og flere nyere kvarterer spirer op, med parcelhuse, blandt andet mod øst på morænefladen, og i bakkerne på den vestlige side af byen.


Odders kendetegn og seværdigheder

Byen er kendetegnet ved, at være en gammel købstad, tæt på natur, strand og å. Midt i byen ligger den romanske kirke, Odder Kirke, som blev bygget i 1100-tallet ved vadestedet over Odder Å, ved et transportmæssigt knudepunkt. Denne har været midtpunktet for udviklingen af Odder by, som kaldes for “Danmarks største landsby”. 


Sydvest for Odder, ved godset Rathlousdal, beder sig et skov- og agerjordsområde på 474 hektar, som blev fredet i 1979, hvor der nu findes populære vandreture. 


En anden populær aktivitet i Odder, er at tage på gårdbutiks rundfart. Odder er velkendt for dens mange gårdbutikker, som bliver flittigt besøgt af byboere fra hele oplandet. Mange af disse gårdbutikker er specialbutikker, med hjemmelavede specialiteter og delikatesser. Ved gårdbutikken Fru Møllers Mølleri, er der blandt andet mulighed for at komme helt tæt på gårdens dyr, og se hvordan tingene bliver lavet. Hos Øko Ged og Grønt kan man købe gedespecialiteter, som gedegouda, gedeost i saltlage, gedebrie, gedeyoghurt, gedepølser og gedeudskæringer. 


Handelslivet i Odder

Odder har et bycentrum i rimelig størrelse, med mange forskellige butikker. Både kædebutikker, specialbutikker og store supermarkeder er at finde i Odder. Byen har desuden en gågade, hvor der er elektronikbutikker, tøjbutikker, og et udvalg af caféer og restauranter. Hver onsdag er der torvedag, hvor byens centrale torv danner rammer for et marked med lokale specialvarer og råvarer produceret af de lokale landmænd. 


Kulturlivet i Odder

Blandt andet takket være den store mængde turister, der besøger Odder i solskin månederne, findes der et rigt kulturliv i Odder. Et godt eksempel på dette, er Odder Byfest. Byfesten foregår altid i ugen op til den første weekend i August i sommerferien. Byfesten tilbyder forskellige arrangementer, som cykelløbet Hans Herred Rundt, Musik Under Bøgen med livemusik, optog, øltelte med livemusik, østjyllands største kræmmermarked og veteran-billøb.