Nærpolitiet i Odder slår ned på ulovlige knallerter

dato

Fredag morgen mellem kl. 07.00 og 08.30 gennemførte nærpolitiet i Odder en kontrol af knallerter, rettet specifikt mod ulovlige køretøjer nær byens skoler. Kontrollen blev iværksat som reaktion på borgernes henvendelser om støjende og generende adfærd fra knallertkørere.

Under aktionen blev tre knallerter målt på rullefelt og alle viste sig at kunne køre hurtigere end de tilladte 43 km/t, hvilket indikerer konstruktive ændringer på køretøjerne. Ejere af disse knallerter blev pålagt bøder for at have foretaget ulovlige ændringer og blev samtidig vejledt om risikoen for beslaglæggelse, hvis de gentager ulovligheden.

Nærpolitiet i Odder understreger, at de vil fortsætte med at have øget opmærksomhed på færdselskulturen blandt knallertkørere, med særligt fokus på hastighedsovertrædelser, for at sikre trygheden i byens trafik.

Kilde: Politiets Døgnrapport