Myretuens godkendelse inddrages

Foto: Odder Kommune.
dato

Odder Kommune har inddraget godkendelsen til at drive den private institution Myretuen, beliggende ved Saksild.

Beslutningen kommer efter en række episoder, der har sat børnenes sikkerhed på spil. Kommunen modtog en klage over institutionen i oktober 2022, hvilket førte til et uanmeldt tilsyn i december samme år.

Tilsynet resulterede i et skærpet tilsyn og strakspåbud om at udbedre sikkerhedsmæssige foranstaltninger.

Trods en handleplan og dialog om forbedringer, er der igen opstået episoder, der har tilsidesat børnenes sikkerhed. Blandt andet har børn opholdt sig i et ikke-godkendt lokale, og en ikke-fastgjort reol er væltet ned over et barn.

Borgmester Lone Jakobi har derfor truffet beslutning om at inddrage Myretuens godkendelse fra den 25. oktober 2023. Forældre til børn i Myretuen tilbydes nu pladser i kommunale institutioner.


https://www.mynewsdesk.com/dk/odder-kommune/pressreleases/myretuens-godkendelse-inddrages-3281771
Kilde: Odder Kommune