Marianne Hundebøll stiller op for Socialistisk Folkeparti til KV21

Marianne Hundebøll stiller op for Socialistisk Folkeparti til KV21
Profilbillede

Blå Bog

58-årige Marianne Hundebøll stiller op for Socialistisk Folkeparti til kommunalvalget i Odder Kommune. Marianne flyttede til Odder Kommune i 1996, da hun fik arbejde på Hou Ældrecenter som distriktsergoterapeut. Siden hun tog sin uddannelse i Århus i 1990, havde hun drømt om at flytte hertil: "den virkede som en spændende arbejdsplads". Hun har boet i Venneslaparken i Odder og bor i dag ved Nedre Randlev.

Hvad betyder din opstillingskommune for dig?
Odder kommune betyder meget for mig - jeg både bor og arbejder i den.
Odder kommune har qua sin størrelse mange gode muligheder for at skabe fælleskaber og nærhed.
Her er skønne strande og hyggelige byer.
Jeg har været med i politik i mange år efterhånden og kender derfor meget til kommunen både som borger, medarbejder og politiker.
Selv om der er plads til forbedring og tingene ikke altid lykkedes - så syntes jeg for det meste at tingene foregår i god dialog og med respekt og faglighed.
Odder kommune er dog ikke altid nok i sig selv- vi er nødt til at samarbejde med nabokommuner for at have den tilstrækkelige faglighed.

Jeg er meget imod en Kattegatforbindelse, da den vil dele kommunen over i bidder. Vi vil i den grad miste sammenhængskraft og ro. Kattegatforbindelsen vil skabe støj og kunstig lys, som vil forstyrre i det meste af kommunen. Rent klima og miljømæssigt vil den aldrig kunne betale sig ind igen.

Hvorfor stiller du op til kommunalvalg 2021?
Jeg genopstiller, da jeg fortsat har mod og lyst til at være med til at præge kommunen.
Jeg vil kæmpe for at den verden som mit barnebarn og hendes generation skal overtage skal være en verden hvor vi har styr på klimaforandringerne, at der er mere natur og biodiversitet. En verden med mere lighed end i dag.
Alle børn har ret til et godt børneliv derfor vil jeg fortsat kæmpe for det gode børneliv både i dagtilbud og skoler.
Vi har i den foregående periode investeret i specialtilbud til børn med særlige behov - vi er godt på vej.
Jeg kunne godt tænke mig at Den Kreative Skole kom i spil i forhold til de børn - at kulturen kunne blive en bane hvor deres evner kunne udfoldes.
I forhold til borgerinddragelse og dialog der udvikler kommunen, kan vi stadig blive meget bedre end, vi er i dag. Vi i SF vil arbejde for, at vi udvider brugen af midlertidige udvalg hvor vi i højere inddrager borgere, brugere, samarbejdspartnere, særlig vide mm

Hvad er dine politiske mærkesager?
1. Reel Minimumsnormering hvor der er 3 børn pr voksen i vuggestuen og 6 børn par voksen i børnehaven. Jeg tror på at en god minimumsnormering vil skabe ro på - mere voksen kontakt og forebygge behov for tiltag senere i børnene liv. Det er win win at prioritere den tidlige indsats.

2. Færre timer og flere voksen i de mindste klasser - skabe mere tid til den enkelte elev og kortere skoledag vil give mere tid til leg.

3. Højest 24 elever i klasserne - skabe ro på og mere tid til den enkelte elev.

4. Rent drikkevand - SF har i mange år kæmpet for, at vi fik rejst skov over drikkevandsressourcerne i Boulstrup - en mærkesag jeg vil kæmpe for indtil det lykkedes. Det er så vigtigt både nu og i fremtiden at vi prioriterer at drikkevandet skal være rent og ikke forurenet af pesticider eller andre gifte.

Hvad er det første, du vil gå i gang med, hvis du bliver valgt?
Det kommer jo an på hvordan vi er konstitueret - det vil jo også give en retning i forhold til hvad der bliver muligt.

1.Rent drikkevand - skovrejsning - vil kræve fortsat fokus og opfølgning. Hvis ikke der er sket positivt inde foråret syntes jeg vi skal gribe til at forbyde pesticider og næringsstoffer i området.
minimumsnormering:

2.Jeg tænker at arbejdet med budget 2023 skal opstartes i foråret - så vi får bedre tid til at afsøge både muligheder og evt. finansiering.
Hvis mine ønsker på børne og skoleområdet skal opfyldes vil det kræve en del ekstra ressourcer.

3.Et midlertidig udvalg til at arbejde med borgerinddragelse og hvordan vi skaber en kommune hvor borgere og kommune skaber sammen.

Hvad er dine fritidsinteresser?
Jeg har altid gang i et strikketøj - som jeg strikker på når jeg ser TV. Jeg har også altid gang i en bog - måske får jeg kun læst en halv side inde jeg falder i søvn- men bøger har altid betydet meget for mig - så jeg vil ikke kunne undvære at læse skønlitteratur.
Vi har et sommerhus ved Vesterhavet - der kører jeg over når jeg skal have ro til at forbedrede mig til f.eks byrådsmøde eller jeg bare skal slappe af.
Jeg går til morgenspinning mellem 1-3 gange om ugen - det gør mig godt at dyrke motion. I perioder løber jeg også.
Min kæreste og jeg tager gerne ud og hører god livemusik.
Biffen, teater og museum bruger jeg også gerne. Også tid til at være sammen med især barnebarnet, mine børn men også veninder og venner. I min sommerferie er jeg frivillig lejerleder på en familielejr på Livø - der går også en del tid med at forberede det. Der er forskellige studiekredse man kan deltage i. 2 af mine børn deltager stadig på sommerlejeren - det er noget vi har sammen.

Eventuelle politiske holdninger og meninger i dette portræt tilhører kandidaten og er derfor ikke et udtryk for redaktionens holdning og mening
Kilde: Marianne Hundebøll