Kulturama – Odder får støtte til et nyt kulturelt mødested

Foto: Odder Kommune.
dato

Odder Kommune, Biffen og FGU er blandt de modtagere af statsstøtte gennem en forsøgsordning med frie bymidter. De har fået tildelt ca. 9,3 mio. kr. til at etablere et kulturelt mødested, "Kulturama – Odder", i Rosensgade.

Dette nye sted vil rumme lokale velfærdsfunktioner og kultur, og vil indebære en udvidelse af Biffens fysiske rammer for at kunne rumme FGU-undervisning, flere foreninger og bidrage til mere byliv.

Forsøgsordningen med frie bymidter er en del af en aftale mellem regeringen og en bred kreds af Folketingets partier, der har afsat 130 mio. kr. til at afprøve nye veje til mere liv i bymidten. Odder har fået tilsagn om en andel af disse midler på baggrund af deres projektansøgning for Kulturama – Odder.

Projektet vil styrke bylivet og vil blive gennemført i samarbejde mellem kommune, handelsstandsforening, undervisning, kulturlivet og de frivillige. FGU og Bog & Idé vil også være en del af udviklingsprojektet, og der vil blive indrettet fleksible lokaler, der kan bruges til både kulturoplevelser og undervisning.

Projektet forventes at gå i gang i 2024, og det samlede anlægsprojekt skal realiseres inden for en økonomisk ramme på 15,5 mio. kr. Hvis der opnås yderligere fondsstøtte, kan Kulturama – Odder opskaleres til en anlægsramme på 20-30 mio. kr.


https://www.mynewsdesk.com/dk/odder-kommune/pressreleases/kulturama-odder-faar-stoette-til-et-nyt-kulturelt-moedested-3282336
Kilde: Odder Kommune