Jan Kjærsgaard stiller op for Socialdemokratiet til KV21

Jan Kjærsgaard stiller op for Socialdemokratiet til kommunalvalget i Odder Kommune.
Profilbillede

Blå bog
61-årige Jan Kjærsgaard stiller op for Socialdemokratiet til kommunalvalget i Odder Kommune. Han har boet hele sit liv i kommunen og er til dagligt bosat i Ørting.

Hvad betyder din opstillingskommune for dig?
"Odder Kommune er et godt sted at bo, og jeg har altid boet i Odder Kommune."

Hvorfor stiller du op til kommunalvalg 2021?
"Jeg stiller op ud fra et ønske om og min interesse for at gøre en forskel, samt fordi jeg gerne vil have indflydelse og være medbestemmende i forhold til, hvordan Odder Kommune skal udvikle sig de kommende år."

Hvad er dine politiske mærkesager?
Alle har ret til en tryg alderdom:
"Jeg vil arbejde for en tryg alderdom. Mange ældre borgere oplever det at få hjælp som, at ens hjem bliver som en banegård, hvor mange forskellige nye mennesker i form af sundhedspersonale kommer og går. Der bør være med stabilitet i, hvem der kommer i ens hjem. For lidt tid til den enkelte borger skaber heller ikke mere tryghed. Der skal afsættes mere tid ved at fjerne minuttyranniet."

Styrk det lokale demokrati:
"Jeg vil udbygge og forbedre samarbejdet imellem lokalrådene og borgerne i vores kommune. Der er behov for at udbygge og forbedre samarbejdet i forhold til kommunalbestyrelsen og forvaltningen via oprettelse af et Landdistriksudvalg. Gevinsten vil være bedre borgerinddragelse til gavn for alle bosat i Odder Kommune."

Vi skal have et attraktivt 10. klasse center:
"Jeg vil arbejde for et velfungerende og attraktivt 10. klasse center. Nogle unge har brug for at få hjælp til at vælge, om det skal være en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse. Her har 10. klasse centret en stor rolle, så valget bliver lettere, bedre og i sidste ende giver den unge en god start på deres ungdomsuddannelse."

Hvad er det første, du vil gå i gang med, hvis du bliver valgt?

  • I gangsætte en gennemgang af ældreområdet.
  • Arbejde for oprettelsen af et Landdistriksudvalg.

Hvad er dine fritidsinteresser?
Fodbold, tennis og badminton

Eventuelle politiske holdninger og meninger i dette portræt tilhører kandidaten og er derfor ikke et udtryk for redaktionens holdning og mening
Kilde: Jan Kjærsgaard
Flere artikler