Jan Gade stiller op for Venstre til KV21

Jan Gade stiller op for Venstre til KV21
Profilbillede

Blå Bog:
58-årige Jan Gade stiller op for Venstre til kommunalvalget i Odder Kommune. Han har boet i Odder Kommune i 28 år, og han er i dag bosat i landsbyen Bjerager sydøst for Odder by.

Hvad betyder din opstillingskommune for dig?

Odder er et smørehul :-) beliggenheden ved vandet, skoven og tæt ved Aarhus gør det unikt.
At bo i en mindre kommune som Odder betyder rigtig meget for mig. Det giver nærhed og tryghed. Samtidig har Odder by en størrelse der gør, at den har noget at byde på.

Hvorfor stiller du op til kommunalvalg 2021*?
Jeg sidder i dag i Odder byråd og trives rigtig godt med det. Odder er allerede et godt sted at bo - men jeg tror på, at det kan blive endnu bedre. Det vil jeg gerne bidrag til.

Hvad er dine politiske mærkesager?
- MERE FRIHED FLERE MULIGHEDER
Det offentlige og private er hinandens forudsætninger og spiller hinanden bedre.
- MINDRE DOKUMENTATION OG BUREAUKRATI
Giver flere varme hænder.
- EN SUND OG STÆRK ØKONOMI
Er afgørende for udbygning af velfærden.
- BEDRE MULIGHED FOR AT BRUGE NATUREN
Gode cykelstier, naturstier, legepladser og udeliv skal prioriteres højt.
- KATTEGATFORBINDELSE
Beslutter folketinget at forbindelse rammer Odder, skal det være en tunnelløsning som skåner Odders kyst mest mulig.

Hvad er det første, du vil gå i gang med, hvis du bliver valgt?
Odder er inde i en god udvikling - vi vækster rigtig meget. Den vækst vil jeg arbejde for sker med omtanke. Væksten må ikke ske på bekostning af velfærden og naturen.

Hvad er dine fritidsinteresser?
Mine fritidsinteresser er mange - men jagt og naturoplevelser fylder meget i min fritid.

Eventuelle politiske holdninger og meninger i dette portræt tilhører kandidaten og er derfor ikke et udtryk for redaktionens holdning og mening
Kilde: Jan gade