Grønt Partnerskab i Ålstrup: et næsten færdigt projekt

Profilbillede
Anna Ludmilla Strømbæk Henriksen

Der sker, og er sket, ting og sager i Ålstrup, hvor gadekæret er blevet oprenset, og et stiforløb og en oplevelsesrampe er blevet afmærket ved Fugle Dam, samtidig med, at der også er blevet gjort klar til en træsti hen over Fuglekærgaards jorde. 

I september 2020 modtog Grønt Partnerskab i Ålstrup støtte fra Nordea-fondens “her bor vi”-pulje, der er skyld i, at projektet i Ålstrup kunne blive realiseret - og der er siden da sket mange ting i Ålstrup. Her er Gadekæret blevet oprenset, der er blevet afmærket stiforløb og udarbejdet formidlingsmateriale og meget mere. 

Lige nu bliver der arbejdet på, at oplevelsesrampen ved Fugle Dam og træstien hen over Fuglekærgaards jorde kan blive færdiggjorte - og det planlægges faktisk, at projektet kan blive indviet allerede lørdag den 9. oktober 2021.

På Odder Kommunes hjemmeside kan man se billede af det igangværende projekt - og dermed få en bedre fornemmelse af, hvad man kan se frem til. 

Kilde: Redaktionen