Ekstra indsats mod problemart

Profilbillede
Anna Ludmilla Strømbæk Henriksen

Efter en workshop, der blev afholdt tidligere på året, blev Odder Kommune klar over, at der skal gøres en ekstra indsats mod plantearten gold hejre.

Odders Kommunes driftsfolk gennemgik tidligere i år kommunens biodiversitetsplan og planen for slåning af grøftekanter med de problemarter, der kan høre sig til her. 

Kommunen er dog efterfølgende blevet opmærksomme på, at deres beskrivelse for slåning af problemarten gold hejre ikke har været skarp nok, hvorfor kommunen netop nu arbejder på at få denne præciseret. 

Når kommunen skal slå med gold hejre vil følgende komme til at gøre sig gældende: 

Udover, at der vil blive slået et skår på 60 til 100 centimeter langs alle vejene, kan kommunen, efter en skriftlig henvendelse, prioritere deres slåning af områder eller strækninger som domineres af gold hejre. Det vil altså være de steder, hvor der er mere gold hejre end anden vegetation. 

Når der bliver sendt folk ud for at slå gold hejre, vil de, i samme omgang, klippe skåret på 60 til 100 centimeter, som de efterfølgende vil skulle tilbage til senere på sæsonen. 

Gold hejre er en planteart, der er svær at bekæmpe, når den først indfinder sig i markerne, hvor store dele af årets afgrøder kan risikere at blive kasseret. Derfor er det vigtigt for kommunen at gøre en ekstra indsats for at komme problemarten til livs. 

Derudover er kommen også ekstra opmærksom på problemarter som japansk pilurt, rynket rose, vild pastinak og bjørneklo. 

Kommunens øvrige plan er, at der vil blive slået til bagkant ved den første slåning langs tre af de gamle amtsveje. Dette gøres for at tilgodese den vilde flora og fauna. Ellers vil der kun blive slået det ene skår langs veje, så man på den måde også sikrer trafikken

Kilde: Redaktionen
Flere artikler