Palle Holsting stiller op for Socialdemokratiet til KV21

alle Holsting stiller op for Socialdemokratiet i Odder Kommune til kommunalvalget.
Profilbillede

Blå bog
65-årige Palle Holsting stiller op for Socialdemokratiet i Odder Kommune til 
kommunalvalget. 

Hvor længe har du boet i kommunen?
Jeg har boet i kommunen i et år.

Hvad betyder din opstillingskommune for dig?
"Jeg syntes det politiske engagement i dag er for lille - og ser det som et “borgerligt ombud” at bidrage til udviklingen af vores fællesskab."

Hvorfor stiller du op til kommunalvalg 2021?
"Vi lever i et af verdens mest velfungerende demokratier. Jeg oplever, at afstanden mellem borgere og politikere vokser samtidig med, at det politiske engagement er faldende. Min familie og jeg har gennem et langt liv nydt godt af den danske vældfærdsmodel.

Demokratiet er ikke en selvfølge - det skal plejes af mennesker med erfaring fra "virkeligheden". Det er et fælles ansvar, og jeg har derfor besluttet at stille mine livserfaringer og 40 år's encinitet som arkitekt til rådighed for fællesskabet i Odder."

Hvad er dine politiske mærkesager?
FÆLLESSKAB:
"​Odder kommune er i vækst. Vi skal med langsigtet helhedstænkning og investeringer sikre, at vi kan tilbyde 'fællesskab, velfærd og værdighed for alle'. By og opland er hinandens forudsætninger.

Jeg vil i samarbejde med borgere og lokalråd, arbejde for at udvikle bosættelser, rekreative kvaliteter, de bevaringsværdige kulturmiljøer og den grønne udvikling i vores kommune."

GRØN VÆKST:
"Klimakrisen og den grønne omstilling er vor tids største udfordring. Det er "tid til forandring", og Odder Kommune skal sadle om fra 'politisk korrekthed' til "ansvarlig handling". Vi skal være i gang inden 2030 med store omlægninger af vores energiforsyning fra fossile brændstoffer til vedvarende energi fra solcelleparker og vindmøller. Borgernes medejerskab skal sikres gennem borgerinddragende kommunikation og samarbejde."

Hvad er det første, du vil gå i gang med, hvis du bliver valgt*?
I ODDER KOMMUNE VIL JEG ARBEJDE FOR:​

 • At Odder Kommune kan leve op til 70% CO2 reduktion i 2030.
 • Handling bag FN's verdens-, klima- og miljømål.
 • Sikre rent drikkevand blandt andet ved skovrejsning.
 • Bæredygtig investering og vækst for Odder og oplandsbyer.
 • Beslutningstransparens og effektiv forvaltning.
 • Borgerinddragende kommunikation.
 • Forpligtende Lokalrådssamarbejde.
 • Politik for "Landskab- Arkitektur og Bykvalitet".
 • Langtidsholdbar Kommune- og Lokalplanlægning.
 • En levende og mangfoldig Odder bymidte.
 • Kunst og kultur i det offentlige rum.
 • Beskytte Odder Kommunes kulturmiljøer.
 • Udvikle Odder Kommunes naturværdier og attraktioner.
 • Odder Kommunes potentialer for Østkyst-turisme.


I HOU OG OMEGN VIL JEG ARBEJDE FOR:

 • Hou og omegns stemme i kommunalbestyrelsen.
 • Udvikling af Hou's potentiale som havneby og ansigt mod havet.
 • Udbygning af natur- og løbestier og oplevelser i naturen.
 • Højvandssikring af Hou.
 • Bæredygtig byudvikling.
 • Forpligtende samarbejde med borgere og lokalråd.
 • Hou’s potentiale som centrum for kystturisme.
 • Opgradering af Natura 2000 området ud for Hou til National Naturhavpark.


Hvad er dine fritidsinteresser?

 • Tilflytter til Hou​
 • Gift med Sussi
 • Far til 3
 • Morfar til 4
 • Uddannet arkitekt
 • Sejler
 • Motionist
 • Fritidsmusiker
 • 40 år praksis
 • Debutant som politikker
Eventuelle politiske holdninger og meninger i dette portræt tilhører kandidaten og er derfor ikke et udtryk for redaktionens holdning og mening
Kilde: Palle Holsting
Flere artikler