Klimatilpasningsprojekt spærrer cykelsti

Foto: Odder kommune. Kort over cykelstien
dato

Frem til 1. august er cykelstien, der løber langs med Stampmølle Bæk fra Stampmøllevej til Thorvald Køhlsvej spærret. Det er den, fordi vi sætter gang i et stort klimatilpasningsprojekt, der skal sikre boligerne mod oversvømmelse fra Stampmølle Bæk.

I det grønne område mellem cykelsti og boliger etableres en højvandssikring bestående af en jordvold (max højde ca. 0,90 m). Ved Thorvald Køhlsvej, hvor pladsen er trang, etableres en betonmur. Klimaprojektet ved Thorvald Køhlsvej er ét af i alt tre klimatilpasningsprojekter i Stampmølle bæk.

Klimatilpasningsprojektet ved Thorvald Køhlsvej er en del af den politisk besluttede klimatilpasningen i Odder by, som skal sikre mod oversvømmelse fra åerne. Projekterne etableres i samarbejde med Samn Forsyning, hvor anlægsomkostninger fordeles 25% til kommunen og 75% til forsyningen.

De to andre projekter ved Stampmølle Bæk: Optimering af bassin med ny vandbremse mv. ved Overskov, og en ny rist ved underføringen ved Rådhusgade blev etableret vinteren 2022. Efter en kraftig nedbørshændelse over jul og nytår tog det nyetablerede anlæg omkring risten skade. Anlægget omkring risten er blevet redesignet, og en noget mere robust udgave bliver etableret i løbet af sommeren 2023. 


https://www.odder.dk/nyheder/nyheder/klimatilpasningsprojekt-spaerrer-cykelsti/
Kilde: Odder kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.