Strukturplan for Økologiens Kvarter vedtaget

Foto: Odder kommune. Illustration af Økologiens Kvarter
dato

På tirsdagens møde vedtog en enig kommunalbestyrelse den endelige strukturplan for det kommende Økologiens Kvarter - dog med en del bekymring om den nye omfartsvej.

Du kan se hele debatten om kvarteret her:

Baggrund for sagen:
Kommunalbestyresen vedtog på sit møde d. 12. december 2022, at sende forslag til Strukturplan for Økologiens Kvarter i offentlig høring i 9 uger.

Udgangspunktet for strukturplanen er Kommunalbestyrelsens vision om vækst med kvalitet.

Kvalitet i byudviklingen er beskrevet i kommuneplanens målsætninger og er bl.a.:

  • At kunne tilbyde en variation af boligmuligheder.
  • At regulere på udseende og de fysiske rammer for at give områderne et karakteristisk udtryk.
  • At sikre naturkvaliteterne i de udbyggede områder.
  • At indpasse boligerne med respekt for og adgang til de eksisterende naturkvaliteter ved udbygning af nye områder.
  • Generelle hensyn til natur-, miljø og kulturinteresserne samt landbrugsdriften i forbindelse med byudviklingen.

Visionen for strukturplanen er, at skabe en ny bydel rig på natur. En bydel hvor natur, regnvand og jord sammen med de nye boliger og mødesteder giver mere værdi i form af mere fællesskab, mere natur og mere bokvalitet. Der skabes en bydel for alle generationer, som bygger på sammenhæng og fremmer et sundt, socialt og meningsfuldt hverdagsliv.

Livskvaliteten ønskes øget med naturen som integreres som en del af hverdagslivet. Strukturplanen tilbyder muligheder for alternative og bæredygtige boformer med et varierende boligudbud i form af etagebyggeri, tæt-lave boliger og åben-lave boliger samt såvel bynære boliger som boliger med rekreative kvaliteter.

Strukturplanen tager udgangspunkt i landskabet, den eksisterende grønne og blå struktur samt afledning af regnvand på overfladen.

Desuden er biodiversitet tænkt ind overalt, hvor det er muligt. Formålet er at skabe en rigere og bedre natur i Odder Kommune, skabe muligheder for fællesskaber og øge borgernes adgang til natur, rekreative muligheder og bevidsthed om værdien af natur og den biologiske mangfoldighed.

Det er derfor landskabets struktur, som har været afgørende for udarbejdelsen af strukturplanen i forhold til hvor nye boligområder placeres, og hvordan de benyttes. Samtidig sikres en bæredygtig jordhåndtering, dvs. at der ideelt set er "jordbalance" inden for området og mest muligt af overskudsjorden håndteres lokalt og bæredygtigt.

Lovgrundlaget er Kommuneplan 2021-2033, og du kan læse strukturplanen via linket her.


https://www.odder.dk/nyheder/nyheder/strukturplan-for-okologiens-kvarter-vedtaget/
Kilde: Odder kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.