Spændende pædagogstilling ved Skole- og Familieenheden i Odder Kommune - Bliv en del af tværfagligt samarbejde og familieorienteret indsats

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Spændende pædagogstilling ved Skole- og Familieenheden i Odder Kommune Skole- og Familieenheden / Parkvejens Skole søger pr. 1. september 2024 en pædagog med relevant uddannelse og efteruddannelse, der brænder for arbejdet med børn, unge og familier.

Der er tale om en fast stilling.

Vi søger en pædagog til kommunens nystartede tilbud ’Skole- og Familieenheden’ i løsning af pædagog og undervisningsopgaver. Tilbuddet er et kombineret skole og familiebehandlingstilbud for børn med skolefravær og gennemgribende specialpædagogiske behov. Børnene er tilknyttet Skole- og Familieenheden i en periode fra ½-1år med henblik på udslusning til permanent skoletilbud i almen eller specialklasse.

Der er i Skole og Familieenheden tale om en helhedsorienteret indsats omkring barnet, familien og undervisningstilbuddet.

Tilbuddet er i etableringsfasen, og man har mulighed for, at have stor indflydelse på udvikling af tillbuddet - i samarbejdet med resten af teamet i Skole og Familieenheden.

Målgruppen vil være børn og unge i alderen fra ca. 10 –15 år med en kombination af undervisning, familiebehandling, støttekontaktpersonfunktion samt behandling/vejledning inden for det specialiserede område, med særlig fokus på ASF og ADHD.

Du vil have en stor del af din arbejdsgang i undervisningen/skoledelen, men vil også skulle være en del af hjemmet hos familierne, da vi er optaget af en helhedsorienteret indsats omkring barnet. Der er tale om skræddersyede indsatser, der retter sig til de behov, henholdsvis børnene, forældrene og hele familien som system har. Det vil udfolde sig i en blanding af udøvelse af dine metoder gennem praktiske opgaver, relations dannelsen, hjemmebesøg, aktiviteter med barnet og i det tværgående samarbejde i Skole og Familieenheden.

Du skal kunne skabe og tilrettelægge indsatser i samarbejde med barnet, den unge og familierne og med en kobling til de indsatser der er i skole/undervisningsdelen i Skole og Familieenhedens hus.

Du skal kunne indgå i en kontekst på tværs af din egen og andres faggrupper, og dermed skabe de bedst mulige helhedsorienterede løsninger. Med Folkeskoleloven og Barnets Lov i fokus skal det ligge dig naturligt, at inddrage barnet/ den unges stemme i samråd med forældrene.

Din hverdag kommer til at være alsidig og omskiftelig med fokus på barnet, familierne og deres behov. Der arbejdes ud fra en ressourcefokuseret tilgang, hvor hele barnets og familiens situation tages i betragtning, i planlægning af indsatser. Dette betyder, at der kan være behov for fleksible arbejdstider.

Det er vigtig du har gode samarbejdsevner, at du er faglig velfunderet, stabil og evnen til at arbejde helhedsorienteret i din tilgang til skole og familierne. Du vil indgå et tæt tværfagligt samarbejde med lærere og familiebehandler i Skole og Familieenheden, og skal kunne indgå i det selvstyrende team, som enheden er. Der ud over vil der være tæt samarbejde med blandt andet myndighed, PPR og den lokale skole.

Parkvejens Skole og Forebyggelsesafdelingen samarbejder om Skole- og familieenheden, hvor man ansættelsesmæssigt vil høre til, er organisatorisk forankret under Skole og Dagtilbuds området ved Parkvejens Skole.

Din profil

 • Du har en pædagoguddannelse og meget gerne relevant efteruddannelse, der kvalificere dig til at kunne løse ovenfor beskrevne opgaver
 • Viden og erfaring med det specialiserede område med blandt andet diagnoserne ADHD, Autisme spektrum forstyrrelser (ASF)
 • Erfaring fra skoleverden
 • Er nysgerrig på eget og andres perspektiv
 • Fokus på barnets og familiens ressourcer frem for begrænsninger
 • Har interesse for at udvikle dine faglige perspektiver og at arbejde med at udvikle dem sammen med dine kolleger
 • Du har høj faglighed og mestre af samarbejde
Vi kan tilbyde

 • Et meningsfyldt og afvekslede arbejde med fokus på faglig kvalitet
 • En arbejdsplads med dygtige medarbejdere og mange forskellige opgaver
 • En arbejdsplads i kommunen med god mulighed for at samarbejde på tværs samt mulighed for kreative tænkning og indflydelse på egen praksis
 • Fleksible arbejdstider med høj grad af selvtilrettelæggelse i dit team
 • Mulighed for at sætte sit præg på den nye Skole- og Familieenhed
 • Fælles sparring og supervision
 • En udviklingsorienteret organisation
 • Fokus på trivsel og arbejdsmiljø
Ansøgningsfrist og samtaler:

Løn- og ansættelsesforhold iht. gældende overenskomst

Ansøgningsfrist: Fredag d. 28. juni 2024

Ansættelsessamtaler afholdes mandag d. 1. juli 2024.

Tiltrædelse 1. september 2024.

Er du nysgerrig på at høre mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Faglig leder for Skole- og Familieenheden Rikke Lambæk på rikke.lambaek@odder.dk tlf.: 20592906 eller eventuelt skoleleder for Parkvejens Skole Kasper Bech Stensgaard på kasper.stensgaard@odder.dk tlf.: 23604391

Vi glæder os til at møde dig!INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Odder Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Parkvejens Skole, Nølevvej , 8300 Odder

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 28-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6070257

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet