Organist/ kirkemusiker til Fjordpastoratet

Profilbillede
dato

Organist/ kirkemusiker til Fjordpastoratet

Da vores organist igennem mange år har valgt at gå på pension, søger vi en ny medarbejder 1. august eller snarest herefter.

Brænder du for kirkemusik og relevante kirkemusikalske aktiviteter, så er du måske Fjordpastoratets nye organist. Til stilling på 18 timer søger vi en person med musikfaglig og organisatoriske kompetencer. Vi søger en person, der både har lyst til at samarbejde, og som kan arbejde selvstændigt. Og vi ser frem til, at du også selv vil være med til at forme stillingen. Vi forventer, at du har kendskab til folkekirken.

Du vil indgå i Fjordpastoratets kontorfællesskab i Ørting sognehus, hvor de to præster, en kirketjener og graverteam også har til huse. Dine tætteste samarbejdspartnere bliver den anden organist/ kirkekulturmedarbejder (er ansat på fuld tid), præsterne, Fjordpastoratets koordinerende aktivitetsudvalg og frivillige.

Opgaver

Sammen med Fjordpastoratets anden organist varetager I musikledsagelse ved gudstjenester, kirkelige handlinger og arrangementer. Vi værdsætter også koncerter i Fjordpastoratet, som arrangeres i samarbejde med det koordinerende aktivitetsudvalg. Vi har desuden opgaver med babysalmesang, sangarrangementer, morgensang og eventuelt korarbejde. Opgaverne fordeles mellem organisterne, der dækker alle de musikalske opgaver som et team. Der er ikke fastsat en fordeling af opgaverne så du kan byde ind der hvor dine kompetencer ligger.

 Vi tilbyder:

 • En engageret og fagligt funderet gruppe af kollegaer, som vil glæde sig til en ny kollega
 • En arbejdsplads, som arbejder ud fra værdierne Tryghed-Ansvarlighed-medindflydelse og, som bygger på et godt og trygt samarbejde, hvor vi hjælper hinanden
 • En organist-kollega, som har en del af tjenesterne i hverdagene og ved arrangementer
 • Seks smukke kirker med tilhørende kirkegårde og flere sognehuse
 • En stilling som du kan være med til at sætte dit eget præg på

Vi forventer, at du:

 • Engagerer dig i et kirkeliv, hvor vi har respekt for traditionen og samtidig opsøger fornyelsen
 • Med højt fagligt niveau kan berige gudstjenesten og støtte salmesangen på både orgel og klaver
 • kan være musikalsk sparringspartner for din kollega og sognets præster
 • er en holdspiller, som har lyst og evne til samarbejde i samspil med kirkens præster, medarbejdere, menighedsråd og frivillige
 • er loyal og vil bidrage til den gode stemning på arbejdspladsen
 • er indstillet på skiftende arbejdstider, weekend- og indimellem aftenarbejde

Der er følgende orgler i kirkerne:

Hundslund kirke: Th. Frobenius & Sønner, Kgs. Lyngby, 1962 - 14 stemmer fordelt på to manualer og pedal.

Torrild kirke: Bruno Christensen & Sønner, Terkelsbøl, 1972 - 6 stemmer, ét manual og pedal

Ørting kirke:   Marcussen & søn, Åbenrå, 1969 - 6 stemmer, ét manual og pedal

Falling kirke: Bruno Christensen & Sønner, Terkelsbøl, 1975 - 7 stemmer ét manual og pedal

Gylling kirke: Th. Frobenius & Sønner, Kgs. Lyngby, 1966 - 9 stemmer ét manual og pedal.

Alrø kirke: Marcussen & søn, Åbenrå, 1961, ombygget 1984 - 5 stemmer, ét manual

Desuden er der klaver i alle kirkerne

Fjordpastoratet

Fjordpastoratet ligger centralt mellem Aarhus og Horsens, og består af seks sogne/kirker i naturskønne områder. I de hyggelige landsbyer er der et aktivt og bredt foreningsliv, hvor

kirken værdsættes og spiller en vigtig rolle. Vi ønsker at udbygge det gode samarbejde med det lokale foreningsliv. Se mere om os her Fjordpastoratet | Ørting-Faling Kirker

 Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse af en kirkemusiker vi

l være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

 

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

 

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. ’

 

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 313.868,00 kr. – 458.730,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 321.916,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 24.193,00 kr. (nutidskroner).
OK tillæg på 1.044,00 kr. (nutidskroner).
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.


Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 350.294,00 kr. – 426.740,00 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 45.070,00 kr. – 70.000,00 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

 

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 338.012,00 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 355.136,00 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 26.281,00 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 34.263,00 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 40.772,00 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.


Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Ansøgninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Organist samt kirke- og kulturmedarbejder Stine Storm Søndergaard Mobil: 41174767, Mail: stine@fjordpastoratet.dk

eller kontaktperson Keld Hasle Laursen, Mobil: 29316193,

Mail: kasserer@fjordpastoratet.dk

 

Ansøgning sendes elektronisk til Birs@km.dk senest 2. juni 2024.

 

Samtaler og prøvespil forventes 14. juni 2024.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Odder Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid (18-18 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

Fjordpastoratets Menighedsråd, Bilsbækvej, 8300 Odder

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 02-06-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6044995

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet