Landbruget og Odder Kommune står sammen i kampen for klimaet

Profilbillede
Anna Ludmilla Strømbæk Henriksen

Landbruget og Odder Kommune går sammen om at kæmpe for klimaet i en ny partnerskabsaftale. 

Der blev mandag den 28. juni sat to underskrifter på en ny partnerskabsaftale. Bag den ene underskrift var borgmester Uffe Jensen, mens formand for Landboforeningen Odder-Skanderborg, Jens Gammelgaards, stod bag den anden. 

Aftalen blev godkendt på det seneste byrådsmøde, og skal være et startskud til et nyt samarbejde, men også forlængelse af et allerede eksisterende. Der har nemlig hele tiden eksisteret et stærkt samarbejde mellem de to parter, landboforeningen og kommunen, men der er nu papir på dette samarbejde, som også er det første af denne slags i Danmark.

Som Jens Gammelgaard forklarer, så har der altid eksisteret et godt og konstruktivt samarbejde mellem foreningen og kommunen, som den nye aftale er en forlængelse af. Samtidig er aftalen også et udtryk for et samarbejder, der forpligter begge parter til at handle. 

Selve arbejdet med at bekæmpe klimaforandringerne er også en del af FN’s Verdensmål, hvortil Odder Kommune blandt andet også har sat en målsætning om at være CO2-neutral i 2050. Dette er dog ikke det eneste verdensmål, der er med i aftalen, da mål nummer 15 er “målet om partnerskab”, da udfordringen med klimaet er fælles og derfor skal bekæmpes i fællesskab. Derfor er Uffe Jensen også meget stolt over at kunne indgå i en aftale med de mange dygtige landmænd.

Aftalen blev derfor også underskrevet i forbindelse med indvielsen af et nyetableret minivådområde på Oldrupvej. Dette område skulle gerne være det første af mange, som skal være med til at medvirke til reduceringen af udledningen af næringsstoffer til vandløb og fjorde. 

Kilde: Redaktionen