Heidi With: Relationen til andre mennesker er det vigtigste, vi har

Foto: Heidi With .
Profilbillede

Kriser kan ramme familien på mange forskellige måder. I form af psykiske problemer, pludseligt dødsfald og sorg helt generelt. Heidi With tilbyder hjælp til alt det, en familie kan stå overfor.

”Jeg har altid arbejdet med familier i krise på den ene eller den anden måde. Oftest har det drejet sig om familier, der er er ramt af livstruende sygdomme. Derfor har jeg arbejdet meget med, når livet lige pludseligt slutter meget tidligere, end vi forventer. Samt alt den sorg, der er forbundet med sådan et forløb. For vi oplever ikke kun tab, når én går bort. I et forløb som det kan der findes mange flere former for tab.” 

Sådan karakteriserer Heidi With ét af de vigtigste aspekter ved sit arbejde.

Hun er uddannet familie- og psykoterapeut og har i mange år været fastansat på en arbejdsplads. Men hun følte et behov for i højere grad at tilbyde samtaler til familier og par. Så i 2020 hun tog valget om at stoppe på sit arbejde og opstarte sin egen virksomhed.  
Heidi With er medlem af Dansk Psykoterapeutforening, Dansk Sygeplejeråd og Dansk selskab for familiesygepleje.

Den altafgørende relation

Mennesket er et socialt væsen, og vi er i konstant relation til andre mennesker. Familiedynamikken er også bygget op af relationer på kryds og tværs. Og det er her, at vi indimellem har brug for at stille skarpt på eventuelle problemer og begynde at arbejde med dem. Relationer er nemlig det vigtigste, vi har: 

”Relationen til andre mennesker er så betydningsfuld. Og når den ikke fungerer, står vi et sårbart sted.” 

Derfor er Heidi overbevist om, at et arbejde med udfordringer internt i familien er en vigtig investering. Og når familierelationen forstyrres af sygdom eller tab, er det vigtigt, at traumet bliver bearbejdet.
Det er netop en bearbejdelse som den, Heidi tilbyder at hjælpe med. 

Værtskab 

Når en familie møder Heidi With, vil der være fokus på en rolig og respektfuld samtale.
Hele familien er til stede, og der skal gives plads til alle samt de behov, man hver især måtte have. Heidi fortæller: 

”Jeg tænker rigtig meget over mit værtskab. Jeg er meget åben omkring, hvad jeg tænker, og jeg forklarer altid, hvad jeg gør, så alle føler sig trygge i rummet.” 

Som et andet element i Heidis praksis tilbyder hun også et såkaldt familietjek. Her handler det ikke om at finde problemer, men nærmere at få et indblik i, hvordan alle medlemmer af familien har det. Det er en vigtig, afgørende og fornuftig ting at gøre som familie. For som Heidi forklarer: 

”Mange forældre bliver tit overrasket over, hvor mange tanker børnene faktisk har om dem og familien generelt.” 

Heidi stiller også andre muligheder for terapi til rådighed.
Heriblandt findes et forløb, hun kalder supervision, der primært er rettet mod kolleger, som oplever problemer på arbejdspladsen. 

Værdisæt

Som familie- og psykoterapeut har Heidi nogle klare værdier, der styrer tilgangen til sit arbejde. Hun har respekt for den historie, som et menneske kommer med. Der er intet, der er for stort eller småt.

Hun har stor tillid til, at vi mennesker generelt gør det allerbedste, vi kan. Og dertil er hele virksomheden præget af en respekt for det mod, det kræver at arbejde med sig selv. 

Heidi With driver sin virksomhed i Odder. Du kan læse mere om praksissen på hendes hjemmeside.

Dette indhold er annoncørbetalt og er produceret i samarbejde med en annoncør.
Kilde: Heidi With