Halvdelen af Odders kommunale skove skal være urørt skov

Profilbillede
Anna Ludmilla Strømbæk Henriksen

I Odder Kommunes biodiversitetsplan er et af målene at udlægge 50 procent af de kommunale skove til urørt skov. Dette svarer til cirka 30 hektar skov.

De truede dyrearter lever oftest i de gamle, urørte skove, hvori de naturlige dynamikker er bevaret. Der findes, i disse skove, både forskellige slags hjemmehørende træer og buske, væltede stammer, dødt ved, forskellige områder, hvori fugtigheden varierer, skovlysninger og skovbryn. Derfor er det vigtigt at noget skov holdes urørt. 

I forbindelse med udpegningen af skovområder, vil der ske en kortlægning af de eksisterende naturværdier i sommeren 2021, så det er de helt rigtige områder, der gøres til urørte. 

Privat skov

Størstedelen af skovene i Odder Kommune er dog ejet af private. Derfor er det også muligt, hvis man som privat ønsker at udlægge sin skov til urørt skov, at søge støtte til dette hos kommunen. Hertil kan der laves en aftale om, at den urørte skov er varig, hvortil der vil blive kompenseret for, at der ikke vil kunne være nogen drift på det respektive areal. 

Hvis man vælger at have urørt skov, så udelukker dette dog ikke, at der kan være tiltag på områderne, som forbedrer biodiversiteten. Dette kan for eksempel være ringning af træer, etablering af skovgræsning med husdyr, rewilding-projekter eller andre naturtiltag. Den støtte, der vil blive tildelt, kan være alt fra få tusinde kroner per hektar til mere end hundrede tusinde kroner per hektar. 

Det er Miljøstyrelsen, der administrerer støtteordningen, som man kan læse meget mere om her.  

Hvis man ønsker at få en del af tilskuddet i 2021, skal man være hurtig, da ansøgningsfristen udløber den 15. juni. Du kan finde mere information om ansøgningen på Odder Kommunes hjemmeside.

Kilde: Redaktion
Flere artikler