Grøn aktivitetsplads i Hundslund

Foto: Odder kommune. Grøn aktivitetsplads
dato

Ved Hundslund Hallen etableres en grøn oase med shelter- og aktivitetsplads samt et offentligt toilet. Nordea-fondens Her gror vi-pulje støtter projektet med 721.900 kr.

I tilknytning til det tværkommunale samarbejde om Naturområde Horsens Fjord har Hundslund Hallens bestyrelse taget initiativ til at indrette en shelterplads syd for hallen på et kommunalt naboareal til hallen. 

Odder Kommune er samtidig indstillet på at give de nødvendige myndighedstilladelser. Så snart vil et bredt sammensat grønt partnerskab kunne byde velkommen til vandregæster, spejdere, daginstitutioner m.v..

Projektet vil skabe et grønt udeareal med overnatningsmuligheder i fire nye shelters, madlavning og ophold i grillhytte, en opholds- og undersøgelsesplatform på søen, en grejbank og formidlingstavler samt et handicapvenligt toilet og -rampe ind til hallen fra platformen.

Faciliteterne vil skabe bedre muligheder for friluftsaktiviteter og naturoplevelser omkring hallen og fjorden.

Der vil ske en bæredygtig omlægning af nuværende brakareal og søområde med fokus på biodiversitet og naturundersøgelser. Projektet har fokus på bæredygtige arbejdsprocesser og anvendelse af materialer fra miljøcertificerede leverandører.

Projektet er et samarbejde på tværs af flere organisationer og bidrager derfor til den lokale sammenhængskraft.

Stor tilskud til projektet
Alt dette er blandet andet muligt, fordi Nordea-fondens Her gror vi-pulje har givet hele 721.900 kr. i støtte til projektet.


https://www.odder.dk/nyheder/nyheder/gron-aktivitetsplads-i-hundslund/
Kilde: Odder kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.