Afbrændingsforbud ophæves

Foto: Odder kommune. Grill med glødende kul
dato

Dog er der fortsat afbrændingsforbud på Tunø

Østjyllands Brandvæsen og Beredskab & Sikkerhed ophæver med virkning fra den 27. juni 2023 kl. 12.00 afbrændingsforbuddet gældende for Aarhus, Skanderborg, Odder (undtagen Tunø), Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner. 

Der er således fortsat afbrændingsforbud på Tunø og på Samsø. 

Opfordring til yderst forsigtig omgang med kulgrill og bål

Beredskaberne opfordrer fortsat til agtpågivenhed og yderst forsigtig omgang med kulgrill og bål m.v. Anvendelse af ukrudtsbrændere frarådes.

Det er som altid ikke tilladt at brænde haveaffald af i Odder Kommune.

Beredskabernes anbefalinger:

📌Brug dertil indrettede pladser, hvis du skal tænde bål eller grille i naturen

📌Hold altid afstand til bevoksning

📌Efterlad aldrig et bål eller en grill, der ikke er slukket helt

📌Brug kun åben ild i stille vejr

📌Hav altid vand i nærheden, når du bruger åben ild

📌Brug tobak, maskiner og elektrisk værktøj med omtanke – få gnister kan starte en brand

📌Lad ikke glas ligge fremme i solen i den tørre vegetation

📌Parker aldrig din bil i høj, tør vegetation

📌Ring til 1-1-2, hvis uheldet alligevel er ude


https://www.odder.dk/nyheder/nyheder/afbraendingsforbud-ophaeves/
Kilde: Odder kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.