Afbrændingsforbud for hele Odder Kommune

Foto: Odder kommune. Billede af Sankt Hans bål.
dato

Østjyllands Brandvæsen har indført afbrændingsforbud i hele kommunen. Læs mere om, hvad det betyder, her.

Gældende fra den 20. juni 2023 klokken 08.00 er der med hjemmel i bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 (afbrændingsbekendtgørelsen) § 5, stk. 1 indført afbrændingsforbud gældende for:

Aarhus, Skanderborg, Odder og Samsø kommune

Afbrændingsforbuddet betyder, at det ikke er tilladt:

At bruge kulgrill

Det betyder: Enhver form for brug af grill hvor brændsel har en glødende effekt (såsom kul, træ, briketter eller andet brændsel der kan frembringe gløder), er ikke tilladt, heller ikke på egen/privat grund.

At bruge grill udenfor egen/privat grund med beboelse

Det betyder: Enhver form for brug af grill (uanset om det er med kul, gas, træ, briketter eller andet brændsel) på offentlige/fælles arealer, fx parkeringspladser, græsarealer, boldbaner, parker mm., eller i naturen, fx i skove og plantager, på strande, heder, marker, på og ved søer, kystnært hav (mindre end 200 meter fra land) og lign., er ikke tilladt.

At ryge i naturen

Det betyder: Rygning af pibe, cigaretter, cerutter, cigarer, vandpiber og enhver anden form for ved glød, flamme el.lign. antændt rygesubstans på offentlige/fælles grønne områder med græs, planter og anden beplantning, fx græsarealer, boldbaner, parker, vejrabatter mm., eller fx i skove og plantager, på strande, heder, marker og lign., på og ved søer og kystnært hav (mindre end 200 meter fra land), er ikke tilladt.

At tænde bål og bruge åben ild udendørs herunder også Pyroteknik og fyrværkeri

Det betyder: Enhver form for afbrænding af bål (uanset om det er med kul, træ, briketter eller andet brændsel), herunder også afbrænding i bål fad, samt Skt. Hans-bål, afbrænding af haveaffald, skovaffald, øvrigt affald, halm, siv og lign., og al udendørs brug af ovne, ildsteder, fakler, haveblus, stearinlys og lign., inkl. på og ved søer, og på kystnært hav (mindre end 200 meter fra land), er ikke tilladt.

At bruge apparater/genstande der skaber gnister, gløder eller flammer udendørs

Det betyder: Enhver form for brug af ukrudtsbrænder, privat svejsning af tagpap og lign. ved brug af åben flamme, privat udendørs brug af vinkelslibere og andet udstyr, som frembringer gnister eller gløder, udendørs brug af terrassevarmere og lign., udendørs brug af antændere, og udendørs brug af koge- eller varmeapparater o. lign., der fungerer ved brug af brandfarlige væsker eller substanser som sprit, gas, benzin, svovl og lign., er ikke tilladt. Det gælder også på og ved søer og kystnært hav (mindre end 200 meter fra land).

Overtrædelse af forbuddet kan medføre bødestraf, jf. afbrændingsbekendtgørelsens § 17.

Særligt om erhvervsmæssige aktiviteter

Erhvervsmæssige aktiviteter er tilladt, idet rygning, optænding af bål og brug af ukrudtsbrændere dog følger ovennævnte forbud. Endvidere er det tilladt for forsvaret, redningsberedskabet og politiet at gennemføre uddannelses- og øvelsesaktiviteter, hvor der anvendes ild. Der skal udvises skærpet opmærksomhed og sikres mulighed for umiddelbar indsats.

Er du i tvivl om en aktivitet er tilladt – så undlad den for brandsikkerhedens skyld.

Få mere viden her: www.ostbv.dk


https://www.odder.dk/nyheder/nyheder/afbraendingsforbud-for-hele-odder-kommune/
Kilde: Odder kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.